Stvaranje radnih navika


Jedan od važnih ciljeva male škole jest i stvaranje radnih navika potrebnih za školu. Po programu waldorfske pedagogije, djeca se za polazak u školu pripremaju kroz zanimljive, posebno osmišljene sadržaje i aktivnosti prilagođene njihovoj dobi.


Aktivnosti ove jedinstvene predškole uključuju:
  • uvod u matematiku - ritmičke igre
  • uvod u čitanje i pisanje - slušanje priča i govorne igre, gledanje lutkarskih predstava...
  • likovne radionice - tehnika mokro na mokro, pastel, vosak
  • crtanje formi kao priprema za pisanje
  • spretne ruke spretne misli - jednostavne tehnike ručnog rada
  • euritmija
  • pjesme i stvaralačke igre na engleskom i njemačkom jeziku
... i druge posebno odabrane aktivnosti za kvalitetnu pripremu djeteta za upis u 1. razred.