Razvoj motoričkih sposobnosti i socijalnih kompetencija

Waldorfski pedagoški pristup za predškolski program usmjeren je velikim dijelom na razvoj specifičnih motoričkih sposobnosti, koje na jedinstven način pripremaju djecu za kasnije bolje snalaženje u aktivnostima poput pisanja i lakšeg svladavanja školskog gradiva.


Također, znatan se naglasak kod ove predškole stavlja na razvoj socijalnih vještina, a osobito se potiče uspostava kvalitetne komunikacije, kako s drugom djecom tako i s učiteljima.